Allans blandning – resor, arbete, land och sjö

Ove Allansson

Före detta industriarbetaren och sjömannen Ove Allansson tillhör en äldre generation arbetarförfattare. Debut i ”Metallarbetaren” och i

”Sjö­mannen” 1963 med noveller och dikter. Uppvuxen i stationssamhället Kvänum inleder han denna bok med ”Järnväg Blues”.

Hans tidiga roman ”Pojken som lovade rädda Sveriges järnvägar”

de­­bat­terades flitigt liksom sjöskildringen ”Ombordarna”.

Även i en rad andra sjöböcker skildras arbete och resor vattenklotet runt. Romaner som ”New York blues”, ”Gud är amerikan, karibisk berättelse” och ”Hong­­­kong blues”, har alla ett historiskt, socialt och politiskt innehåll, liksom rese­boken ”Horisontdragning”.

Vid sidan om nyskrivet i ”Allans blandning” har andra texter publicerats i fackförbundstidningar och dagspress, men ofta omarbetats, följts upp i tiden.

Mycket i ”Allans blandning” handlar på ett eller annat sätt om resor, på flera plan, till exempel i reportage från Sydafrika.

”Öar i minnets skärgård” heter ett avsnitt. Andra texter handlar om flodstäderna St. Louis och New Orleans. Han berättar om författare som Mark Twain, Joseph Conrad med flera.

Avsnittet ”Spanska bilder” tar även upp inbördeskriget 1936-1939, berättar om svenska frivilliga, sjömän, i kamp mot Francos fascister.

Hur många känner till andra världskrigets tyska ubåtsbaser på kanariska ön Fuerteventura?

Ove Allansson berättar om dessa – Francos tack till Hitler.

Mer information

Genre: Skönlitteratur
Utgivningsår: 2016
ISBN: 9789170297649


Pdf - No.1 MCSA 070-462 Exam Code - Franz-Peter ... itexamcourses