100-105 dumps - Cisco Real Exam Questions - 100% Free | Exam-Labs cisco210-260 pdf iins questions & answers free pdf - SlideShare Pass Cisco 642-732 pdf at One Time! ExamZoon Has the Latest ... jn0-643 dumps : Enterprise Routing and Switching Professional (JNCIP-ENT ... Cisco210-060 pdf- Your Professional IT Certifications Expert. Provide ... Hottest Microsoft 070-243 exam Real Questions and Dumps. Free 70 ... Up-to-date Microsoft 070-243 exam Study Guide, Real Exam Questions ... ROUTE300-101 practice test Practice exam/revision questions - 83152 - The Cisco Examcollection300-070 vceCisco CCNP Collaboration Exam ... Cisco300-075 pdf- Your Professional IT Certifications Expert. Provide ... Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) exam - ex200 exam Download400-101 pdfQuestions Answers - ExamsBoost CompTIAsy0-401 pdf | 2017 Self-study Guide for IT Certifications ... Dump4Sure IIA IIA-CIA-PART2 Exam Practice Materials Help You ... 100% Pass Guarantee of Your 070-483 dumps Pass Your Microsoft 70 ... The Latest Cloudera CCA-500 pdf Exam Study Guide and Exam Dumps ... 101-400 examLPI Real Exam Questions - 100% Free VCE Files Cisco 300-101 dumps - Get Your Certification Exams Easily with Our ... Pass CISCO 200-310 dumps - test questions - GratisExam 2017 Passleader Cisco 642-998 dumps | 642-998 Exam Questions ... Cisco 400-101 dumps - Get Your Certification Exams Easily with Our ... ExamCollection 210-451 dumps - VCE Dumps Collection Cisco 70-696 dump - Free Microsoft Exams Braindumps 100% Pass Guarantee of You 70-696 dump Pass Your Microsoft 70 ... 648-244 dumps latest exam dumps written by PopVCE experts. Cisco 648 ... 200-125 CCNA - Cisco

Allans blandning – resor, arbete, land och sjö

Ove Allansson

Före detta industriarbetaren och sjömannen Ove Allansson tillhör en äldre generation arbetarförfattare. Debut i ”Metallarbetaren” och i

”Sjö­mannen” 1963 med noveller och dikter. Uppvuxen i stationssamhället Kvänum inleder han denna bok med ”Järnväg Blues”.

Hans tidiga roman ”Pojken som lovade rädda Sveriges järnvägar”

de­­bat­terades flitigt liksom sjöskildringen ”Ombordarna”.

Även i en rad andra sjöböcker skildras arbete och resor vattenklotet runt. Romaner som ”New York blues”, ”Gud är amerikan, karibisk berättelse” och ”Hong­­­kong blues”, har alla ett historiskt, socialt och politiskt innehåll, liksom rese­boken ”Horisontdragning”.

Vid sidan om nyskrivet i ”Allans blandning” har andra texter publicerats i fackförbundstidningar och dagspress, men ofta omarbetats, följts upp i tiden.

Mycket i ”Allans blandning” handlar på ett eller annat sätt om resor, på flera plan, till exempel i reportage från Sydafrika.

”Öar i minnets skärgård” heter ett avsnitt. Andra texter handlar om flodstäderna St. Louis och New Orleans. Han berättar om författare som Mark Twain, Joseph Conrad med flera.

Avsnittet ”Spanska bilder” tar även upp inbördeskriget 1936-1939, berättar om svenska frivilliga, sjömän, i kamp mot Francos fascister.

Hur många känner till andra världskrigets tyska ubåtsbaser på kanariska ön Fuerteventura?

Ove Allansson berättar om dessa – Francos tack till Hitler.

Mer information

Genre: Skönlitteratur
Utgivningsår: 2016
ISBN: 9789170297649


210-250 dumps 210-255 dumps 200-150 dumps 200-155pdf 300-160 dumps 300-165 dumps 300-170 dumps 300-175 dumps 300-180 dumps 300-210 dumps 600-509 dumps 600-510 dumps 600-512 dumps 700-172 dumps C9530-404 Everything you want to know about LPI117-201 Pdf - No.1 MCSA 070-462 Exam Code - Franz-Peter ... 210-060 70-243 300-101 CCNP Routing and Switching ROUTE300-101Implementing Cisco IP Routing 300-320