Doktor- och systergatorna på Guldheden i Göteborg

Birgit de Abrew

På Södra Guldheden i Göteborg har torget, gatorna och backarna namngivits efter 25 mycket hedervärda läkare och sjuksköterskor. Men vilka var personerna bakom namnen och hur var förhållandena under deras livstid.

Birgit de Abrew arbetade i många år på apoteket vid Doktor Fries Torg och blev alltmer nyfiken på vad Fries och alla de andra gatunamnen stod för. När hon frågade runt var svaren väldigt svävande. Därför bestämde Birgit de Abrew för att själv söka ta reda på, i arkiv, äldre litteratur och med hjälp av intervjuade ättlingar, bakgrunden till Göteborgs stads stora uppskattning av dessa 25 läkare och sjuksköterskor.

Mer information

Genre: Göteborgiana
Utgivningsår: 2011
ISBN: 9789170297076