Fem år dag för dag

Nytryck av den populära 5års-dagboken. Ej årtalsbunden med en sida för varje dag. Kolumner för egna anteckningar, väder och temperatur, samt namn- och födelsedagar. Finns även i blått.

Mer information

Genre: Övrigt