Göteborgsläkare – minnen och hågkomster

Sydow von-Westin

På uppdrag av Göteborgs Läkaresällskap har vi i denna skrift samlat minnesord och hågkomster av 290 göteborgsläkare, som var ledamöter av Sällskapet och avled under åren 1985-2010. Vi fortsätter därmed en tradition, som inleddes med Lars Öbergs samlingar av levnadsbeskrivningar från 1961 och 1986, vari 26 respektive 67 göteborgsläkare avporträtterades.

Carl von Sydow & Jan Westin

Mer information

Genre: Göteborgiana
Utgivningsår: 2011
ISBN: 9789170297144