Klotet – Fakta och aspekter på vår jord

Åke Magnusson

En husesyn i det globala hemmet ger en blandad bild av hur det står till på vårt klot. Mycket blir bättre, medan annat tycks oförändrat eller gå i fel riktning.

* Extrem fattigdom i världen minskar – samtidigt blir redan rika allt rikare.

* Snart sagt alla vet att en global klimatförändring är hotande nära – trots detta tillåts ökande utsläpp av växthusgaser.

* Slumboendet i världen växer och drabbar över 860 miljoner människor – på samma gång växer snabbt en välmående medelklass.

* Svenska storföretag har 1,2 miljoner anställda utomlands – utlandsägda företag i vårt land sysselsätter över 630 000 personer eller 23 procent av alla i näringslivet.

* Antalet väpnade konflikter minskar – likväl växer strömmen av flyktingar.


Mer information

Genre: Övrigt
Utgivningsår: 2013
ISBN: 9789170297403