Kvinnor på jorden – strävan och hopp

Inger Dejke

Kvinnor på jorden delar ett slags systerskap, men inte livsbetingelser. Inger Dejke besöker och lever med kvinnor i Indien, Filippinerna och Palestina. De och deras systrar är/blir så ofta bortglömda och anonyma. Hennes berättelser om kvinnor i Sverige snuddar vid nutid, men mycket var annorlunda. Alla kan de leva i en bok som läses.

Mer information

Genre: Övrigt
Utgivningsår: 2016
ISBN: 9789170297656