Moa

Kerstin Boh-Berglund

 

 

Moa och Isabelle växer upp, med helt skilda förutsättningar, i Smålands Jerusalem. En plats där allt är antingen svart eller vitt, man är antingen Guds eller djävulens barn. Grått är ett okänt begrepp.

Moa och Gun, nykläckta lärare med tjänst vid läroverket i Älvstad, finner i varandra den goda vän, som balanserar trista boenden i lyhörda inackorderingsrum.

Isabelle och Gun har studerat tillsammans i Lund. Gun med starka ambitioner men Isabelle med andra framtidsdrömmar.

Allteftersom livet rinner vidare har Moa i den lugne och självständige konstnären Johannes funnit en enastående vän och själasörjare. Värmen dem emellan inspirerar Moa till nya steg på livets stigar.

Men inget varar för evigt – vare sig för Moa, Gun eller Isabelle. När krackeleringen är fullständig hämtar den frie och obundne Johannes sin lindring i förvissningen om att han och Moa möts igen. Kanske långt härifrån där änglar finns.

Mer information

Genre: Skönlitteratur
Utgivningsår: 2014
ISBN: 978917029 741 0


Pdf - No.1 MCSA 070-462 Exam Code - Franz-Peter ... itexamcourses