Sailors Grave

Mikael Esping

”– You’re bleeding all over your radio but you’re alive! Markus sänkte blicken. Blod droppade från kinden ner på vad som var kvar av radions mikrofon. I ljusrörens kalla gröna sken var färgen grå.”

Markus mönstrar en sensommardag på ro-ro fartyget M/V Finnbird. Det är hans första jobb som nyutexaminerad 2:e styrman. På mindre än sex veckor skall han få goda vänner och farliga fiender, få möta kärleken, riskera sin hälsa och bli tvingad att fatta livsavgörande beslut, för sig själv och andra. Det här är en berättelse om ledarskap, ansvar och att växa in i sin roll – människans bräcklighet mot naturens likgiltiga raseri. Tatueringen Sailors Grave är spridd över hela världen och förstådd av alla sjömän, kvinnor som män. De klassiska bilderna är som årsringar, kvitton på en livsresa. Men de är också framåtsyftande. De kan vara både en bön och en besvärjelse. Idag bärs de av många fler, fritidsseglare såväl som bikers och hemmapulare. Sjöfartens symbolvärld har gått iland. Sjömännen är kvar ombord!

Sailors Grave är den första betydande nutida sjöfartsromanen på 30 år!

Mer information

Genre: Skönlitteratur
Utgivningsår: 2014
ISBN: 9789170297496


Pdf - No.1 MCSA 070-462 Exam Code - Franz-Peter ... itexamcourses