Segling i förbjudna farvatten

Pär-Arne Jigenius

Efter ockupationen av Danmark och Norge våren 1940 förvandlades Skagerrak och Kattegatt till ett tyskt innanhav. Minspärren mellan Skagen och Kristiansand gjorde att vattnen utanför den svenska västkusten behärskades av det nazistiska Tyskland.

Men det fanns djärva sjöfarare som bröt mot den tyska blockaden. En var bohusläningen Ernst Bremer, en känd och beundrad ”smugglarkung” som väster om spärren sökte bättre fiskevatten, men i Storbritannien internerades misstänkt för spioneri.

En annan var George Binney, i brittisk press kallad ”utbrytarkungen” för sina dödsföraktande sjötransporter av svenskt stål och kullager, som britterna var i desperat behov av.

 

Pär-Arne Jigenius berättar i ”Segling i förbjudna farvatten” om två äventyrare av helt skilda slag, men med ett karaktärsdrag gemensamt: de kunde få en besättning att gå genom eld och vatten – och de tog själva samma risker som sjömännen.

Mer information

Genre: Skönlitteratur
Utgivningsår: 2013
ISBN: 9789170297380


Pdf - No.1 MCSA 070-462 Exam Code - Franz-Peter ... itexamcourses