Willinska Stiftelsen – från fattigfriskola till stipendiestiftelse

Fritz/Nyberg

1767 startade den unga prästen Johannes Wallin en fattigfriskola för pojkar och flickor, nästan 100 år innan allmän folkskola infördes i Göteborg. Willinska Stiftelsen har alltsedan den tiden stöttat barns och ungas utbildning, speciellt inom områden där offentliga medel saknas.

Stiftelsen Göteborgs Arbetsstugor bedrev verksamhet som var föregångare till dagens ”fritis” från 1888. Skillnaden bestod i att barnen producerade slöjdartiklar, både mjuka och hårda, som såldes och därmed bidrog till ekonomin.

Stiftelserna samförvaltas sedan 1984 och har identiska syften: Att beträffande barn och ungdom från Göteborg främja vård och uppfostran eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning.

 

Mer information

Genre: Kulturhistoria
Utgivningsår: 2014
ISBN: 9789170297472


Pdf - No.1 MCSA 070-462 Exam Code - Franz-Peter ... itexamcourses