Clarin/Bernhardsson

Björn Clarin och Brittmo Bernhardsson, Årets Kal och Ada 2008-2011.