Inger Dejke

folkhögskollärare, etnolog och kuturarbetare, har under många år forskat om och i skrift dokumenterat folkliv i mellersta Bohuslän.