Kerstin Segesten

Kerstin Segesten har fyrtio års erfarenhet som författare av läroböcker, annan facklitteratur och vetenskapliga artiklar. ”Vår herre odlar inte potatis – berättelsen om Mathilda” är hennes debutroman.

Pdf - No.1 MCSA 070-462 Exam Code - Franz-Peter ... itexamcourses