Lars Tobisson

Lars Tobisson är fil dr i statsvetenskap och har varit riksdagsman i över 20 år. Född och uppväxt i Göteborg har han tillbringat alla sina över 70 somrar på Styrsö. Han har därmed själv upplevt slutet av den sommargästepok som inleddes vid 1800-talets mitt med framväxten av en havskuranstalt vid Bratten och den särpräglade badortskultur som där utvecklades.