Mikael Esping

Mikael Esping är aktiv sjöman och arbetar idag som överstyrman i den norska offshore flottan. Han har publicerat ett flertal noveller i bland annat Sjömansboken II och Kärlek till sjöss. Sailors Grave är hans första roman.

Sailors Grave Skönlitteratur
Pdf - No.1 MCSA 070-462 Exam Code - Franz-Peter ... itexamcourses