Ove Allansson

Ove Allansson (1932-2016) har ett förflutet som industriarbetare, mekaniker och sjöman. Han har skrivit ett trettiotal böcker och medverkat i lika många antologier. Ove Allansson är publicerad i en rad tidningar, främst Sjömannen och Utkik. Bland många utmärkelser har han tilldelats Ivar Lo-Johanssonpriset och senast Sveriges Sjömanshus Litteraturpris.

Myteristen Övrigt
Pdf - No.1 MCSA 070-462 Exam Code - Franz-Peter ... itexamcourses