Göteborgiana

”Bengt Tengroth – arbetargrabben som blev varvsdirektör” av journalisten och författaren Mats Wångersjö. En bok om en stark och visionär person som betytt mycket för Göteborgs stadsomvandling, och som har en unik historia i svensk arbetarrörelse.

När man börjar läsa den här boken kommer läsaren att slås av hur bra det gick för varven. Den ena storordern efter den andra undertecknades men i mitten av 70-talet gick staten in i Götaverken. 1977 blev varvet helstatligt och […]

14 profiler om Göteborgs framtid: Hans Abrahamsson, Majsa Allelin, Rudolf Antoni, Dick Henriksson, Stefan Edman, Kenny Genborg, Magnus Kroon, Ulf Källström, Johan Lönnroth, Lennart Nilsson, Gabriella Sandstig, Gunnar Valinder, Lennart Weibull, Göran Värmby. 14 starkt engagerade göteborgare skriver här om […]

Att väljas till Kal eller Ada är ett hedersuppdrag. Denna bok är tillägnad de Kal och Ador, som utsetts i Göteborg sedan stadens 350-årsjubileum. Några bland många intressanta profiler är Sten-Åke Cederhök, Sonya Hedenbratt, Viveca Lärn och Mirja Burlin.   […]

Förmågan att hävda sin säkerhet genom ett effektivt försvar är central för varje suvären stat. Att föra samtal, lyssna och säga sin mening är grundvalen för demokratin. Föreningen för Göteborgs Försvar skapades för denna demokratiska dialog och för att lyfta […]

Nästa sida »

Pdf - No.1 MCSA 070-462 Exam Code - Franz-Peter ... itexamcourses