Göteborgiana

Vilken är din idé? Den frågan, ställd till oss alla med sikte på stadens 400-årsjubileum år 2021, fick många att engagera sig. Totalt 1680 idéer, såväl visioner som konkreta förslag, räknades in när idésamlingen avslutades på nyårsafton 2011. Tillsammans har […]

På uppdrag av Göteborgs Läkaresällskap har vi i denna skrift samlat minnesord och hågkomster av 290 göteborgsläkare, som var ledamöter av Sällskapet och avled under åren 1985-2010. Vi fortsätter därmed en tradition, som inleddes med Lars Öbergs samlingar av levnadsbeskrivningar […]

Jag går till Marseille varje år – och gör till och med en liten sväng ut i Medelhavet. Så blir det när jag lägger ihop mina dagliga promenader. Ensamma promenader fem-sex kilometer alla vardagar – ingen radio i örat, ingen […]

På Södra Guldheden i Göteborg har torget, gatorna och backarna namngivits efter 25 mycket hedervärda läkare och sjuksköterskor. Men vilka var personerna bakom namnen och hur var förhållandena under deras livstid. Birgit de Abrew arbetade i många år på apoteket […]

Styrsö är huvudön i Göteborgs södra skärgård. Den kom tidigt att tillhöra Sverige i förlängningen av den korridor utmed Göta Älv med vilken vårt land först nådde fram till Västerhavet. Trots närheten till Göteborg var Styrsö länge ett samhälle för […]

« Föregående sida

Nästa sida »