Om oss

Tre Böcker Förlag grundades 1984. Förlagets utgivning bestod till en början i hög utsträckning av böcker om Västkusten och Göteborg – såväl faktaböcker som skönlitterära böcker. Under senare år har kriminalromaner kommit att utgöra en stor del av förlagets utgivning.